Stanje inovativnosti u hrvatskom i slovenskom pograničnom području

• Gospodarstvo se u većoj mjeri zasniva na radno intenzivnoj indsutriji gdje dominira tekstilna industrija,trgovina i građevinski sektor.

• Nemogućnost poduzetnika da dođu do kvalitetnih informacija i adekvatnih poslovnih usluga vezanih uz istraživanje i razvoj i transfer tehnologija, te informacija o izvorima financiranja za istraživacke djelatnosti i/ili   za razvoj novih proizvoda.

• Interes i potreba za povezivanjem s akademskom (istraživackom) zajednicom i centrima izvrsnosti se sve više povečava.

 

Projekt  SPRINT

Vrijednost projekta: 641,109,31 EUR, od čega IPA sufinancira iznos 540.699,80.

Trajanje projekta: 1.4.2011. - 31.3.2013.

Osoba za kontakt vodećeg partnera
dr. Bojan Pečnik, bojan.pecnik@redea.hr

Projekt se provodi unutar IPA prekograničnog programa Slovenija-Hrvatska 2007.-2013. i djelomično ga financira Europska unija - Instrument pretristupne pomoći (IPA) i Služba vlade Republike Slovenije za lokalnu samoupravu i regionalnu politiku.

Ova internetska stranica pripremljena je uz financijsku pomoć Europske unije. Za sadržaj ovog dokumenta su odgovorni isključivo SPRINT projektni partneri, te on ne predstavlja nužno mišljenje i stajalište EU.

 

Cilj projekta SPRINT

Opći cilj

Stvaranje potpornog okruženja za poticanje gospodarskoga rasta i konkurentnosti gospodarstva povezivanjem poduzeća i znanstvenoistraživačkih institucija na slabije razvijenom pograničnom području s ciljem stvaranja zajedničkog gospodarskog prostora.

Posebni prekogranični ciljevi:

• Identifikacija inovativnog potencijala.

• Regionalno i prekogranično povezivanje poduzeća sa istraživačkim institucijama (radi jačanja suradnje i povećanja prijenosa znanja).

• Promocija zajedničkih razvojnih ideja poduzeća i istraživačkih institucija.

• Priprema prijedloga mjera za poticanje rasta inovativnih poduzeća – skup preporuka za javni sektor i gospodarstvo, usmjerenih ka aktivnostima koje će sustavno doprinositi prijenosu znanja iz istraživačkog u poduzetničko okruženje.

• Unaprjeđenje poslovne/tehnološke suradnje između regija u pograničnom području te integracija područja u međunarodne tehnološke inicijative.

 

Ciljne skupine

• Inovativna poduzeća i poduzeća s potencijalom za usmjerenje k inovativnim i tehnološki naprednim proizvodnim i poslovnim procesima..

• Istraživačke i odgojno-obrazovne institucije.

• Akademska zajednica (istraživači).

• Lokalna uprava – u smislu da se lokalnoj upravi predstave preporuke za pristup lokalne razine u razvoju i potpori tehnološki naprednim sektorima i poduzećima.

• Javnost – u smislu podizanja svijesti o važnosti ulaganja u istraživanje i razvoj, te nove, napredne tehnologije.

 

SPRINT koristi = ojačana prekogranična suradnja

• Pregledna mrežna stranica s prikazom inovativnog potencijala u pograničnom području.

• Stvorena nova partnerstva između tvrtki i institucija/ustanova aktivnih u istraživanju i razvoju na projektnom području.

• Analizirane tvrtke i institucije/ustanove s naglaskom na potrebe u istraživanju i razvoju i djelatnosti u vezi s transferom tehnologija.

• Povećan broj pograničnih partnerstva između gospodarskih subjekata.

• Povećan broj zajedničkih istraživačkih projekata u programskom području.